Słownik synonimów

Słownik synonimów (nazywany też tezaurusem) jest pożytecznym narzędziem nie tylko dla użytkownika, ale także dla kolejnych programów, np. wyszukiwarek. Korzystanie ze słownika synonimów pozwala unikać powtarzania w tekście tych samych wyrazów, ewentualnie stosowania wyrazów obcych tam, gdzie można użyć rodzimych. Z kolei aplikacje  mogą wykorzystać słownik do wyszukiwania wyrazów pokrewnych.

Część językowa

Słownik synonimów zawiera zbiór wyrazów wraz z przyporządkowanymi do nich synonimami. Są to wyrazy i połączenia wyrazów, które mają takie same lub podobne znaczenie i które w danym kontekście można stosować zamiennie.

Większość haseł tworzą wyrazy wieloznaczeniowe, dlatego synonimy są rozdzielone do tzw. szeregów synonimicznych, z uwzględnieniem poszczególnych znaczeń wyrazów hasłowych. Szeregi synonimiczne i pojedyncze wyrazy są podzielone według swojej bliskości znaczeniowej do wyrazu hasłowego. Jako pierwszy jest najczęściej wymieniony najczęściej używany wyraz, który zarazem określa znaczenie całego szeregu synonimicznego.

Większość zamieszczonych w słowniku wyrazów należy do słownictwa ogólnego. Jeżeli pojawia się wyraz będący nacechowany stylistycznie, np. wyrazy potoczne, ekspresywne lub przestarzałe, obok wyrazu umieszczony jest specjalny symbol. Słowniki mogą też zawierać informacje o antonimach. Wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym są przytaczane zawsze według swojego znaczenia przy odpowiednim szeregu synonimicznym.

Dostępne funkcje

słowník synonimów

  • Propozycja synonimu do podanego wyrazu.
  • Lista wszystkich synonimów i antonimów, wraz z informacją o ich ewentualnym nacechowaniu stylistycznym.
  • Propozycja najbardziej pasujących wyrazów w przypadku literówki.

Jeżeli użytkownik korzysta zarazem z modułu wyszukiwania morfologicznego, synonimy zostaną wyszukane bez względu na to, w jakim przypadku, czasie lub trybie był zadany wyraz. 

Słownik synonimów jest dostępny dla wybranych języków (zob. tabelka)

Referencje

Nasz słownik synonimów jest stosowany w niektórych wersjach językowych programów Microsoft Office od wersji Office 95. Z modułu korzystają również programy z serii Lexicon5.