Korektor literówek

Korektor literówek jest nieodłącznym elementem podstawowych edytorów tekstowych (np. MS Word) oraz innych popularnych aplikacji służących do pracy z tekstem (np. Excel, PowerPoint, Adobe InDesign czy Photoshop).

Część językowa

Struktura słownika jest oparta na obszernym formalnym opisie morfologii oraz szczegółowym systemie wzorów. Opis ten umożliwia wygenerowanie nawet do kilkudziesięciu form z jednej podstawy słowotwórczej, np.:

kochać: kochać, kocham, kochasz, kochamy, kochał, kochała, kochali, kochany, kochana, kochanego, kochani itd.
brat: brat, brata, bratu, bracie, bratem, bracia, bracii, braciach, bratowa itd.

Bogata fleksja jest typowa przede wszystkim dla języków słowiańskich, niemniej jednak również inne języki, np. romańskie, mają bogaty zasób form językowych:
parler: parle, parles, parlons, parlez, parlent, parlais, parlait, parlions, parliez, parlaient, parlerai, parlé, parlant etc.

Z kolei w języku rosyjskim należy uwzględnić zaimki zwrotne, które z niektórymi formami są pisane łącznie:

женится: женюсь, женишься, женится, женись, женилась, женились 

Podobna sytuacja ma miejsce w języku hiszpańskim. Oprócz zwrotych, również zaimki osobowe mogą być pisane łącznie z czasownikiem (poner->ponlo, decir->dime, escuchar->escúchala)


Najbardziej rozbudowane formy wyrazowe występują w językach ugrofińskich, czyli np. w języku węgierskim, fińskim oraz tureckim. I tak np. wyrazy imienne języka węgierskiego mogą występować w jednym z 25 przypadków:

ház: házak, házat, háznak, házzal, házig, házé, házéi, házaké, házakéi, házamé, házadé, házáé...

Wszystkie wyrazy, których formy są tworzone w ten sam sposób, są przyporządkowane do tego samego wzoru. Dlatego każdy słownik składa się z dwóch głównych części:

  • słownik wzorów: zawiera informacje o sposobie tworzenia form, alternacjach podstawy słowotwórczej oraz opis kategorii gramatycznych,
  • słownik podstaw słowotwórczych: zawiera większość podstaw słowotwórczych danego języka.

Taki opis słów jest zupełny w tym sensie, że oprócz słów, których formy pochodne są tworzone w sposób regularny, uwzględnia wyrazy:

  • w których dochodzi do alternacji w ramach podstawy słowotwórczej: (np. pies->psa,  Bruder->Brüder)
  • w których ma miejsce zmiana w obrębie podstawy słowotwórczej: (np. go->went, essen->isst, hnát->žene)
  • nieregularne (być, móc, jagnię itp.)

Rozwiązania softwarowe

korektor pisowni

Dzięki wyjątkowo efektywnemu algorytmowi kompresji i generowania słownika nadaje się do wykorzystania w dowolnym produkcie.

Dostępne funkcje

  • Kontrola, czy dany wyraz znajduje się w słowniku. Funkcja ta sprawdza również poprawność użycia wielkiej litery na początku wyrazu, tam gdzie jest to konieczne (Praga, Maria, Eisenhower...) oraz wielkich liter w całym wyrazie (USA, IBM), a także użycia kropki na końcu (itd., np.).
  • Propozycja poprawki: umożliwia poprawić błąd przez wybór jednego z sugerowanych wyrazów 
  • Obsługa słowników użytkownika lub specjalnych słowników umożliwiających automatyczną zamianę wyrazów na właściwe. 
  • Ustawienia parametrów, np. ignorowanie akronimów, wyrazów jednoliterowych, wyrazów zawierających cyfry itp.

Obecnie oferujemy moduły kontroli pisowni dla wielu światowych języków (zob. tabelka) oraz większości dostępnych platform i systemów operacyjnych.

Referencje

Funkcjonalność i efektywność naszych rozwiązań można wypróbwać np. w niektórych wersjach językowych Microsoft Office od wersji Office 95, w edytorach tekstowych (Corel WordPerfect), systemach poligraficznych (Adobe InDesign), programach OCR, systemach redakcyjnych (MF Dnes), a także w aplikacjach firm Autodesk oraz Siemens.