Wyszukiwanie głosowe

Komponent umożliwiający wyszukiwanie za pomocą głosu powstał w celu zastosowania w słownikach Lingea. W połączeniu z innymi technologiami językowymi stał się świetnym narzędziem do przeszukiwania baz danych i tekstów w warunkach, gdzie wprowadzenie mowy jest wygodniejsze niż pisanie na klawiaturze. Technologię wyszukiwania głosowego można połączyć z przeszukiwaniem treści multimedialnych. 

Część językowa

Łączy narzędzie do rozpoznawania mowy z narzędziami służącymi do wyszukiwania pełnotekstowego, ewentualnie ze słownikiem synonimów lub nawet z translatorem. Wynikiem jest zaawansowany interfejs wyszukiwania, który jest łatwy w obsłudze a zarazem pozwala osiągnąć rezultaty porównywalne z wyszukiwaniem zaawansowanym opartym na piśmie. 

Rozwiązania programowe

Typowe rozwiązanie korzysta z online serwera rozpoznawania. Wymagające obliczenia są więc przeprowadzane za pomocą dostatecznie wymiarowanej infrastruktury. Dzięki temu aplikacja może być używana również na urządzeniach o słabszych procesorach i z mniejszą pamięcią (na przykład urządzeniach mobilnych).