Rozpoznawanie języka

Podczas wyszukiwania informacji w wielojęzycznych bazach danych czy w internecie warto wiedzieć, w jakim języku jest napisana dana część tekstu (np. zdanie, akapit). Dzięki temu wyszukiwarka może przeskoczyć nierelewantne języki, ewentualnie posegregować wyniki według języków. 

Część językowa

Firma Lingea już od wielu lat zajmuje się produkcją i rozwojem narzędzi językowych dla ponad 20 języków. Niektóre z nich można rozpoznać stosunkowo łatwo, bazując na specyficznym typie pisma. Nasz moduł jest w stanie rozpoznać ponad 30 europejskich oraz azjatyckich języków. 

Część softwarowa

Moduł Rozpoznawanie języka pracuje na fragmencie tekstu liczącym przynajmniej kilka wyrazów. Czym dłuższy tekst, tym pewniejsze wyniki. Krótkie teksty w niektórych językach mogą wyglądać identycznie. Niemniej jednak zdanie liczące 10-20 wyrazów wystarczy do poprawnego rozpoznania języka. 

Dostępne funkcje

  • Rozpoznanie języka, w którym napisany jest dany tekst