Wyszukiwanie wielojęzykowe

Narzędzie to umożliwia automatyczne tłumaczenie  informacji znajdujących się w bazie danych, opisów zdjęć lub produktów. Technologia ta jest bardzo efektywna i szybka, dostępna dla kilku języków, nie sprawdza się jednak w tłumaczeniu całych zdań, lub w sytuacjach, w których ważna jest duża precyzja tłumaczenia 

Część językowa

Część językowa aplikacji składa się z 4 komponentów: słownika o odpowiedniej wielkości, opisu morfologicznego języka wejściowego i celowego, analizy składniowej języka wejściowego oraz narzędzi umożliwiających pracę z tymi komponentami. Więcej informacji na temat opisu morfologicznego można znaleźć w sekcji poświęconej korektorowi literówek oraz wyszukiwaniu pełnotekstowemu. W ofercie Lingei znajdują się wielkie słowniki dwujęzyczne zawierające nawet do 100 000 haseł, a to w czterech językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim 

 

Duże słowniki przekładowe, zawierające aż100 000 haseł, są dostępne dla największych języków światowych - angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. W naszej ofercie znajdują się również mniejsze słowniki, dla kolejnych 20 języków. W przypadku wybranych kombinacji języków są dostępne słowniki terminologiczne z dziedziny ekonomii, techniki i medycyny, które zawierają aż 50 000 haseł z danej dziedziny.

 

Analiza syntaktyczna języka umożliwia rozpoznanie podmiotu, orzeczenia, dopełnienia oraz okolicznika, a także ustalenie zależności pomiędzy pojedynczymi zdaniami. Dzięki takiej analizie potrafimy lepiej ustalić przypadki i inne kategorie gramatyczne. Cały proces jest kierowany przez specjalny moduł, który współpracuje ze wszystkimi dostępnymi informacjami języka źródłowego, tzn. z podstawową formą wyrazów, kategoriami gramatycznymi, częściami mowy, ewentualnie z walencją czasowników. Wszystkie te narzędzia oraz procesy mają pomóc w otrzymaniu najwierniejszego tłumaczenia. Na chwilę obecną jedynym ograniczeniem modułu jest fakt, że nie umie on rozpoznawać poszczególnych znaczeń wyrazów. 

 

Rozwiązanie softwarowe

Dzięki temu, że moduł nie współpracuje z rozległymi korpusami, modelami językowymi i przekładowymi, ma małe wymagania sprzętowe. W przypadku tłumaczenia między dwoma językami wystarczą dane w zakresie 20-30 MB, nie są konieczne wydajne procesory czy dyski SSD. Dzięki temu możemy go stosować np. w aplikacjach mobilnych.