Anglicko-slovenský slovensko-anglický praktický slovník (Praktyczny słownik angielsko-słowacki słowacko-angielski)

Anglicko-slovenský slovensko-anglický praktický slovník (Praktyczny słownik angielsko-słowacki słowacko-angielski)

Drugie wydanie słownika angielsko-słowackiego i słowacko-angielskiego oprócz terminów ogólnych zawiera także hasła z dziedzin technicznych, ekonomicznych, prawniczych oraz naukowych.

EAN: 9788081450310
Szczegóły
  • 70 000 hesiel
  • 14 000 príkladov, idiómov a fráz
  • 220 000 prekladov
Właściwość
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný i hovorený jazyk
  • Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia
  • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
  • Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase
Opis

Nové vydanie obľúbeného autorsky pôvodného slovníka. Našou snahou pri jeho tvorbe bolo v čo najobsažnejšej, no maximálne prehľadnej forme postihnúť skutočnú slovnú zásobu tak slovenčiny, ako aj angličtiny. Hoci ide rozmerom o stredný slovník, svojím obsahom a záberom sa na našom trhu zaraďuje skôr medzi väčšie slovníky.

Všetky heslá a významy sú overené na základe informácií z dôveryhodných zdrojov, starostlivo spracované a graficky upravené tak, aby vám nielen umožnili čo najrýchlejšie nájsť správny preklad, ale správne ho použiť aj v danom kontexte.

Pri práci na anglickej strane slovníka sme vychádzali z najnovších anglických výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev ako sú Collins, Oxford, Cambridge, Longman, Cassell, Merriam Webster, Chambers, Random House, Bloomsbury, z množstva slovníkov frázových slovies, idiómov a slangu, z odborných slovníkov či encyklopédií a v neposlednom rade z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Slovenská strana je založená na vlastnom slovníku slovenského jazyka, ktorý priebežne aktualizujeme a neustále rozširujeme. Tento slovník tvorí jednotný základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005.

Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, a nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.