Wsparcie techniczne - FAQ Windows

Podczas rozwiązywania problemów (słownik nie działa itp.) należy się upewnić, że użytkownik ma zainstalowaną najnowszą wersję Lexiconu 5 (do pobrania w Centrum aktywacji, po zalogowaniu w skecji DO POBRANIA, zaleca się pobieranie plików ZIP). Należy również sprawdzić informacje w oknie System information. W tym celu należy kliknąć na niebieską ikonę "i" znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie zieloną ikonę "i", która znajduje się w prawym górnym rogu okna O programie. 

System information zgłasza Error 14:
Klucz nie pasuje do hardware (co może być związane z wymianą płyty głównej, przeinstalowaniem systemu Windows lub aktualizacją Biosu itp.). W celu rozwiązania problemu należy usunąć plik lg_keys.dat (zazwyczaj w C:\Program Files (x86)\Lingea\Lexicon5\data\) oraz ponownie przeprowadzić instalację i aktywację najnowszej wersji Lexiconu. 

System information zgłasza Error 15:

30 dniowa wersja trial dobiegła końca, słownik nie został poprawnie aktywowany. Należy przeprowadzić  aktywację słownika korzystając z Klucza produktu. Aktywację należy przeprowadzić w aplikacji Lingea Update Center (LUC), ikona LUC znajduje się na pasku dolnym systemu Windows po prawej stronie obok zegara. Aktywację można też rozpocząć z C:\Program Files (x86)\Common Files\Lingea Shared\aktywacja. 

System information zgłasza Error 16:
Prosimy o przesłanie Klucza produktu. Użytkownik otrzyma CleanTool wraz z instrukcją wyczyszczenia instalacji Lexiconu 5.

System information zgłasza Error 22-XX:
Problem z rejestrem, w takim, przypadku należy wysłać do nas Klucz produktu, na jego podstawie użytkownik otrzyma od nas Clean Tool oraz instrukcję postępowania. 

Problemy z aktywacją

Podczas aktywacji automatycznej pojawia się komunikat Nie można się połączyć z serwerem:

Komunikat jest związany z działaniem programu antywirusowego. W celu rozwiązania problemu należy na czas aktywacji wyłączyć program antywirusowy, ewentualnie skorzystać z ręcznej aktywacji produktu. 

Podczas aktywacji pojawia się komunikat Klucz produktu jest nieważny:
Należy się upewnić, że w polu Wybrać produkt zaznaczono właściwy tytuł oraz, że jest wprowadzany poprawny Klucz produktu.

Pojawia się komunikat o przekroczonym limicie aktywacji:
W celu rozwiązania problemu należy wysłać do nas login do Centrum aktywacji, ewentualnie właściwy Klucz produktu. Limit aktywacji zostanie wyzerowany.

Problemy z funkcjonowaniem Lexiconu 5

Słownik nie działa/okno jest puste/nie działają wszystkie zainstalowane moduły:

Należy usunąć plik lg_keys.dat w C:\Users\<użytkownik>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lingea\Lexicon5\data\lg_keys.dat.

Jeżeli katalog AppData nie jest widoczny, należy włączyć wyświetlanie ukrytych folderów. Instrukcja dla: Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 

Nie działa wymowa haseł:
W menu Lexiconu należy wybrać Słowniki> Ustawienia... > następnie w oknie Ustawienia słowników należy zaznaczyć i usunąć wszystkie słowniki, potwierdzić za pomocą przycisku OK i ponownie sprawdzić działanie wymowy.

W przeglądarce Internet Explorer nie działa funkcja mouse-over:

Należy deaktywować tryb chroniony w Internet Explorer: Narzędzia (Alt+X) > Opcje internetowe > w zakładce Zabezpieczenia wyłączyć Tryb chroniony i potwierdzić przyciskiem OK. 

W przeglądarce Mozilla Firefox nie działa funkcja mouse-over/pojawia się komunikat o niekompatybilnym module LexFox:
Należy pobrać dodatek dla aktualnej wersji Firefox. W celu instalacji należy przeciągnąć dodatek myszą do okna przeglądarki i postępować według poleceń (Instalować).

W przeglądarce Google Chrome nie działa funkcja mouse-over:
Należy pobrać rozszerzenie dla aktualnej wersji Google Chrome, a następnie zainstalować je przez Google Chrome > Narzędzia > Rozszerzenia.

W aplikacji Adobe Reader 10 nie działa funkcja mouse-over:
Należy pobrać rozszerzenie dla Acrobat Reader i skopiować je do C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\plug_ins\.

Konfiguracja ustawień w aplikacji Adobe Reader:

Edycja> Preferencje> Ogólne> odznaczyć Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony

Edycja> Preferencje> Zabezpieczenia (rozszerzone)> odznaczyć Włącz rozszerzone zabezpieczenia

Rozszerzenie należy aktywować w oknie głównym Acrobat Reader klikające ma Rozszerzenia> Plik > zielona ikona " T ". Tłumaczenie jest widoczne po kliknięciu na dany wyraz.

W aplikacijiAdobe Reader 11 nie działa funkcja mouse-over:
Należy pobrać rozszerzenie dla Acrobat Reader (tutaj) i skopiować je do C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\plug_ins\.

Konfiguracja ustawień w aplikacji Adobe Reader:

Edycja> Preferencje> Zabezpieczenia (rozszerzone)> odznaczyć Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony oraz Włącz rozszerzone zabezpieczenia

Rozszerzenie należy aktywować w oknie głównym Acrobat Reader klikające ma Rozszerzenia> Plik > zielona ikona " T ". Tłumaczenie jest widoczne po kliknięciu na dany wyraz.

 

Czy można zainstalować słownik na drugim komputerze?
Tak, w ramach jednej licencji użytkownik może zainstalować słownik na dwóch stacjach roboczych (np. na PC i notebooku).