Technologie mowy

W ostatnim czasie technologie mowy są szeroko stosowane nie tylko do rozwiązywania problemów, którymi wcześniej zajmował się wyłącznie człowiek, ale także w przypadkach, w których ich zastosowanie umożliwia podniesienie komfortu użytkowania. Stosowanie tych technologii pozwala więc nie tylko w znacznym stopniu ograniczyć nakłady, ale również konkurencyjność produktu. Futurystyczne wizje stopniowo stają się rzeczywistością. Zaawansowane technologie mowy pozwalają obsługiwać urządzenia mobilne czy obrabiać zapis głosu, mogą być też stosowane w nauce lub do wyszukiwania treści multimedialnych. Razem ze swoimi partnerami Lingea sp. z o.o. oferuje rozwiązania w tej dziedzinie. Swój wysiłek skupiamy przede wszystkim na możliwościach zastosowania technologii mowy w procesie nauki, a także w obróbce tekstu. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań znajdują się w innych częściach tego menu.