INSTALACJA I AKTYWACJA PRODUKTÓW

Gratulujemy zakupu słownika elektronicznego Lingea!

INSTALACJA

Procedura instalacji zależy od używanego systemu operacyjnego oraz od wykorzystnia archiwum pobranego z naszego Centrum Aktywacji. Istnieje możliwość wykorzystania pliku instalacyjnego zamieszczonego na zakupionym słowniku, jednak rekomendujemy pobranie najnowszego archiwum z Centrum Aktywacji.

 Dla Windows.
 Po pobraniu należy rozpakować archiwum i uruchomić plik setup.exe.
 Pojawi się ekran powitalny instalacji.

 Dla Windows.
 Archiwum samorozpakujące. Po pobraniu należy uruchomić instalację dwukrotnym kliknięciem myszy.
 Archiwum rozpakuje się samo do katalogu tymczasowego, a następnie uruchomi setup.exe.

 Dla Windows, Linux i Mac OS X.

 Po pobraniu należy rozpakować archiwum, a następnie nagraćna płytę CD/DVD lub podłączyć jako wirtualną płytę CD . W systemie MAC OS X wystarczy dwukrotnie kliknąć myszą.

CD z programem instalacyjnym:

Program instalacyjny w MS Windows uruchomi się sam po włożeniu CD do napędu. Jeżeli tak się nie stanie, należy uruchomić znajdujący się na CD program Setup.exe. 

W systemie Linux instalację rozpozczyna się uruchomieniem skryptu setup z katalagu głównego CD.

W systemie Apple Mac OS X należy kliknąć na Setup.mpkg. W celu ukończenia instalacji należy postępować zgodnie z poleceniami przewodnika instalacji.

Centrum pobierania produktów i aktywacji

Użytkownikom naszych produktów zaleca się rejestrację w Centrum aktywacji. Rejestracja umożliwia korzystanie z bezpłatnego wsparcia technicznego oraz zniżki przy zakupach kolejnych tytułów elektronicznych i książkowych. Konto można założyć klikając na NOWE KONTO na stronie głównej. Po rejestracji system wyśle e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

Proces rejestracji należy zakończyć kliknięciem na aktywny link aktywacji w komunikacie potwierdzenia. Po zalogowaniu w sekcji DO POBRANIA znajdują się pełne wersje naszych słowników elektronicznych, gotowe do pobrania i używania przez 30 dni od daty pobrania. Konto umożliwia również przegląd wszystkich dokonanych aktywacji oraz możliwość wygenerowania kluczy aktywacyjnych do kolejnych zakupionych produktów. Zapraszamy na stronę aktywacji www.lingea.eu/act

AKTYWACJA

Po 30 dniach po zainstalowaniu słownika wymagana jest jego aktywacja

Dla większej wygody oferujemy dwa typy aktywacji - automatyczną i manualną. Polecamy korzystać z aktywacji automatyczne, która jest prostsza i szybsza, wymagane jest jednak połączenie z internetem. Aktywacja manualna umożliwi Państwu aktywację produktu bez połączenia z internetem.

Procedura aktywacji

Aktywację przeprowadza się w Lingea Update Center (LUC).

Po instalacji w systemie MS Windows pojawi się ikona LUC (na dole, obok zegara na pasku narzędzi systemu Windows). Menu funkcji [1] pojawi się po kliknięciu prawym naciskiem na tę ikonę. Istnieje również możliwość uruchomienia LUC ręcznie przy pomocy skrótu w menu systemowym Start.

W systemach Linux uruchomienie następuje po kliknięciu skryptu lucgui w katalogu, w którym zainstalowany jest Lexicon. 

W systemach Mac OS X należy kliknąć prawym przyciskiem na Applications/Lingea Lexicon 5.app i wybrać Show Package Contents. Następnie w Contents/Resources/syst/ należy uruchomić aplikację Aktywacja.app.

 

 

[1] Menu funkcji LUC

  1. W LUC należy wybrać Aktywacja produktu.
  2. Należy przygotować klucz aktywacyjny. Ten w zależności od rodzaju produktu znajduje się na opakowaniu CD lub został do Państwa wysłany drogą elektroniczną. Klucz zawiera tylko jeden myślnik, duże litery oraz cyfry.
  3. Należy wybrać typ aktywacji - automatyczną lub manualną. 

  

[2] Okno aktywacyjne LUC – wybór typu aktywacji

Aktywacja automatyczna

Należy wybrać z listy [3] produkt, który ma być aktywowany, a następnie podać jego klucz produktuDalej należy wybrać jeden z proponowanych sposobów aktywacji: za pomocą konta w centrum aktywacji (zalecane) lub anonimowo.

 

[3] Okno aktywacyjne LUC ­- lista produktów znajduje się na górze okna

Przy aktywacji anonimowej nie ma potrzeby zakładania konta w Centrum Aktywacji, jednak wymagane jest podanie aktywnego adresu e-mailowego. Aby zakończyć procedurę rejestracji, należy nacisnąć przycisk Aktywować. Na podany adres e-mail zostanie wysłany klucz aktywacyjny. Jeśli konto zostało założone wcześniej nastąpi jedynie zapis o aktywacji produktu, stąd warto zachować klucze aktywacyjne.

Podpowiedź: jeżeli podczas aktywacji automatycznej pojawi się raport: „brak połączenia z serwerem aktualizacji”, należy na czas aktywacji klucza wyłączyć program antywirusowy lub przeprowadzić aktywację manualną. 

Aktywacja manualna

W tym przypadku będą potrzebne trzy klucze - produktu, rejestracyjny i aktywacyjny.

Należy wybrać z listy produkt, który ma zostać aktywowany i podać jego klucz produktu. Dalej należy zaznaczyć opcję: chcę zyskać nowy klucz aktywacyjny i wybrać sposób jego doręczenia. Opcja "pocztą" umożliwia zyskać klucz aktywacyjny bez użycia internetu lub telefonu (czas realizacji nawet do 14 dni). Po nacisnięciu przycisku Dalej natychmiast pojawi się klucz rejestracyjny. Silnie rekomendujemy tę opcję!

 

[4] Okno aktywacyjne LUC – aktywacja manualna, wybór produktu

Aby dokończyć aktywację należy wygenerować klucz aktywacyjny. Można to zrobić przez internet lub wybierając usługę wysyłki pocztą.

Po zalogowaniu na górnym pasku należy wybrać Klucz aktywacji i podać Klucz rejestracyjny. Następnie wygenerować klucz aktywacyjny.

W przypadku wyboru wysyłki klucza pocztą, prosimy o kontakt z biurem lub wysłanie maila na adres info@lingea.pl - czas realizacji wysyłki do 14 dni.

 

[5] Okno aktywacyjne LUC –aktywacja manualna, przesłanie klucza aktywacyjnego pocztą

Aktywację należy zakończyć za pomocą Lingea Update Center (LUC). W pierwszym oknie należy wybrać typ Aktywacja manualna. W następnym dialogu należy wybrać z listy klucz produktowy, wybrać mam funkcjonalny klucz aktywacyjny. Uzyskany klucz aktywacyjny należy wpisać w dedykowaną temu linijkę i nacisnąć przycisk Aktywować.

Podpowiedź: szczegółowa podpowiedź do aplikacja pojawi się po wciśnięciu klawisza F1 lub po kliknięciu na przycisk z ikoną pytajnika. Podpowiedzi do pojedynczych dialogów pojawiają się po wciśnięciu klawiszów Ctrl+F1 i po kliknięciu w konkretny dialog.