Wyświetlanie haseł

Dobrze uporządkowane hasła są kluczem do efektywnego używania jakiegokolwiek słownika, dlatego przygotowując Lexicon zadbaliśmy o to, żeby hasła były wyświetlane w przejrzysty sposób. Każde znaczenie lub przykład są umieszczone w osobnej linijce. Wyraz hasłowy, jego wymowa, część mowy, formy nieregularne, przekłady, przykłady, notatki precyzujące lub konstrukcje czasownikowe są wyróżnione kolorem oraz typem pisma. Dwukrotne kliknięcie myszą na jakikolwiek wyraz skieruje użytkownika na tłumaczenie w odwrotną stronę i to albo w formie kompletnego hasła albo zwięzłego podglądu.

Zobrazení hesla.

Możliwości wyszukiwania

Wyszukiwanie morfologiczne

Wyjątkową właściwością naszych słowników jest szybkość wyszukiwania haseł. Wyraz można wprowadzić lub włożyć ze schowka innej aplikacji w dowolnej formie, czyli bez względu na przypadek, liczbę, czas czy tryb, np. angielski słownik dla wyrazu broken znajdzie break, dla niemieckiego ist wyświetli sein, dla francuskiego parlions wyszuka hasło parler. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna podczas korzystania z internetu.

Podszeptywacz

Włączenie tej funkcji pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na wpisywanie hasła do okna wyszukiwania. Po napisaniu przynajmniej trzech liter pojawią się propozycje haseł zawierających podaną część wyrazu.

 

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Oprócz pojedynczych haseł Lexicon umożliwia wyszukiwanie różnych połączeń wyrazowych. Dzięki temu do pola wyszukiwania można wpisać np. break inw porównaniu z czymśnie patrząc nadać drapaka itp. Lexicon wyszuka odpowiadające hasła lub przykłady w całym słowniku.

Szukanie pełnotekstowe można uściślić podając dziedzinę, nacechowanie stylistyczne lub część mowy. W ten sposób można łatwo wyszukać np. wszystkie wulgaryzmy lub wszystkie spójniki.

Možnosti hledání.

Wyszukiwanie fonetyczne

Szukając w słowniku angielskim albo francuskim, nie trzeba znać poprawnej pisanej formy wyrazu, która często różni się od formy mówionej. Wystarczy zapisać wyraz tak, jak go słyszymy. Lexicon wyszuka najbliższy odpowiedni wyraz. Wpisując do okna wyszukiwania np. angielskie słowo rajt, słownik automatycznie zaproponuje hasła  rightriotritewright i write.

Automatyczne poprawianie błędów

Nawet niepoprawne wprowadzenie szukanego hasła pozwala na znalezienie właściwego tłumaczenia. Lexicon potrafi poradzić sobie z literówkami podobnie jak korektor pisowni w edytorze. Potrafi również samodzielnie uzupełnić kropki i kreski w wyrazie zapisanym bez znaków diakrytycznych.

Wyszukanie według szablonu

Często zdarza się, że użytkownik słownika nie jest pewien co do pisowni danego wyrazu. W tej sytuacji Lexicon umożliwia wyszukiwanie niepełnych form wyrazów za pomocą trzech znaków specjalnych - ?* lub[]. Dzięki nim można wyszukiwać hasła nie będąc pewnym ich pisowni. 

Elementy edukacyjne

Wymowa

W przypadku większości haseł zawartych w słowniku można odsłuchać wzorową wymowę danego wyrazu, nagraną przez rodzimego użytkownika danego języka.

Zasób słownictwa 

Słownik elektroniczny LINGEA może być efektywną pomocą podczas nauki języka obcego. Jedną z zalecanych metod wzbogacania zasobu słownictwa jest wypisywanie synonimów i antonimów dla przyswajanych wyrazów. Lexicon5 ułatwia nam to zadanie, antonimy i synonimy są bowiem automatycznie wyświetlane w lewym dolnym rogu okna aplikacji. Na życzenie użytkownika Lexicon5 podaje również wyrazy pochodne. W ten sposób użytkownik może przyswoić całą rodzinę wyrazów, np. rzeczownik i utworzony od niego przymiotnik. Informacje o sposobie użycia danego hasła są zawarte w licznych przykładach oraz utrwalonych wyrażeniach językowych. 

Zasób słownictwa można poszerzać także dzięki danym oraz własnym tematom. Po rozkliknięciu tematu przyporządkowanemu danemu hasłu Lexicon wyświetli tłumaczenia pokrewnych wyrazów, np. dla wyrazu chrząszcz i tematu owady będą to robak, larwa itd. Kolejną funkcją ułatwiającą przyswajanie słownictwa jest Uczenie. Umożliwia ona wybór danego zakresu tematycznego oraz powtarzanie lub testowanie znajomości słów z tego zakresu. 

Příbuzná slova.

Gramatyka

Oprócz zasobu słownictwa Lexicon5 zawiera również sporo przydatnych informacji na temat gramatyki danego języka. Użytkownik ma dostęp do tabel morfologicznych, które zawierają informacje na temat koniugacji lub deklinacji danego wyrazu. Przydatną pomocą w nauce języka jest także przegląd gramatyki, który wyświetli się po kliknięciu na ikonę G w prawym dolnym rogu w oknie Lexiconu. Konkretne zagadnienie może być znalezione na podstawie szukanej treści, słów kluczowych, ewentualnie przez link prowadzący do pokrewnych zagadnień.