Wsparcie techniczne - FAQ Mac OS X

W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym działaniem aplikacji (słownik nie działa, nie wyświetla się itp.) należy się upewnić, że została zainstalowana najnowsza wersja Lexicon 5 (do pobrania z Centrum aktywacji i pobierania, po zalogowaniu sekcja DO POBRANIA, następnie ISO dla Mac). Należy również sprawdzić komunikat w oknie System information. W tym celu należy kliknąć na ikonę niebieską " i " znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie w oknie O aplikacji jeszcze raz na zieloną ikonę " i ".

System information zgłasza Error 14:

w celu wymiany naprawionego pliku Lingea Lexicon 5 należy postępować w następujący sposób:

- pobrać i rozpakować plik

- ukończyć pracę Lexicon 5, jeżeli program jest otwarty > prawym klawiszem myszy kliknąć na ikonę słownika i wybrać > Quit

- w Applications > kliknąć prawym klawiszem myszy na Lingea Lexicon 5 > Show Package Contents > Contents > MacOS – tu należy przeciągnąć i zastąpić rozpakowany plik Lingea Lexicon 5

- ponownie uruchomić słownik

Jeżeli to nie pomoże, należy skrócić nazwę komputera.

W tym celu: System Preferences > Sharing > przycisk Edit. Maksymalna ilość znaków to 32 (Mac dodaje do nazwy wyraz "local", i w ten sposób zwiększa ilość znaków w nazwie).

System information zgłasza Error 15:

30 dniowa wersja trial została zakończona, słownik nie został poprawnie aktywowany. Należy przeprowadzić  aktywację słownika korzystając z Klucza produktu. 

System information zgłasza Error 22-1:

Problem w rejestrach. Konieczne jest wysłanie nam Klucza produktu, na podstawie którego użytkownik otrzyma CleanTool oraz instrukcje dotyczące wyczyszczenia instalacji Lexicon 5.

Problemy z aktywacją

W trakcie automatycznej aktywacji pojawia się komunikat Nie można nawiązać połączenia z serwerem:

Problem ma związek z ustawieniami programu antywirusowego. Powinno pomóc wyłączenie programu antywirusowego na czas aktywacji produktu, inną możliwością rozwiązania problemu jest aktywacja manualna. 

Pojawia się komunikat Klucz produktu jest nieważny:

Należy się upewnić, że w polu Wybrać produkt został wybrany właściwy tytuł produktu oraz, że Klucz produktu został wprowadzony poprawnie.  

Pojawia się komunikat o tym, że dostępny limit aktywacji został przekroczony: 

Należy wysłać nam login do Centrum aktywacji lub odpowiedni Klucz produktu, na podstawie tych danych wyzerujemy użytkownikowi liczbę aktywacji. 

Problemy z funkcjonalnością Lexicon 5

Nie działa wymowa haseł:

Należy usunąć plik lexicon.conf.
 
W tym celu:
  1. Wyłączyć Lexicon 5 korzystając z górnego menu Lexicon 5 > Quit.
  2. Uruchomić program Terminal. (Program Terminal znajduje się w  Application > Utilities lub można go zlokalizować za pomocą funkcji Spotlight).
  3. Do otwartego okna należy wpisać polecenie:
    rm .lexicon.conf
    Nacisnąć klawisz Enter.
 
Jeżeli po wprowadzeniu polecenia ponownie pojawił wiersz poleceń, plik konfiguracyjny był usunięty. Należy ukończyć pracę programu Terminal, uruchomić Lexicon i upewnić się co do poprawnego działania wymowy. 

 

Informacje ogólne

Czy można zainstalować słownik na drugim komputerze?
Tak, w ramach jednej licencji użytkownik może zainstalować słownik na dwóch stacjach roboczych (np. na PC i notebooku).

 

Instalacja

Podczas instalacji słownika Platinum może się pojawić komunikat: Install Failed. The Installer could not locate the data it needed to install the software. Check your install media or internet connection and try again ...
W oknie instalacji po wyborze dysku, na który mają być instalowane słowniki, należy kliknąć na przycisk Customize, a następnie deaktywować słowackie słowniki. Instalacja powinna przebiegnąć pomyślnie.