Wsparcie techniczne - Aktywacja

Informacje ogólne

Po zainstalowaniu słownik nie jest rozpoznawany przez Lingea Update Center (LUC).
Podczas instalacji musiało dojść do uruchomienia LUC. Wszystko powinno być w porządku po zakończeniu pracy LUC i jego ponownym uruchomieniu (zob. informacje poniżej). 
 
Klucz rejestracji nie jest Kluczem aktywacji!
Po wygenerowaniu Klucza aktywacji w Centrum aktywacji, ewentualnie po skopiowaniu Klucza rejestracji (środkowy) oraz jego włożeniu do ostatniego pola LUC i kliknięciu na Aktywować pojawi się informacja o błędzie - "Podany klucz aktywacji jest nieprawidłowy!", a słowniki nie będą aktywne! 
Po kliknięciu na Wygenerować Klucz rejestracji należy zalogować się przez internet w Centrum aktywacji i tu wygenerować Klucz aktywacji, który należy włożyć do ostatniego pola w oknie LUC. 
 
Ręczne uruchomienie LUC
LUC można uruchomić ręcznie przez menu Start/Vista -> Wszystkie programy -> Lingea EasyLex 2/Lingea Lexicon 5 klikając na pozycję Lingea Update Center.

 

Ręczne wyłączenie LUC
Pracę LUC można zakończyć ręcznie klikając prawym klawiszem myszy na ikonę LUC znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu na listwie systemu Windows i wybierając opcję Koniec. 
 
Słownik był już raz aktywowany na PC lub notebooku. Po jakimś czasie miało miejsce przeinstalowanie systemu operacyjnego (HW został bez zmian). Czy w takiej sytuacji należy ponownie wygenerować Klucz aktywacji? 
Nie jest to konieczne. Wystarczy uruchomić okno LUC, zalogować się do Centrum aktywacji, a następnie skopiować z głównej strony uprzednio wygenerowane i zapisane klucze (tzn. skopiować Klucz produktu, wprowadzić go do pierwszego pola, kliknąć na Wygenerować Klucz rejestracji, skopiować Klucz aktywacji z Centrum aktywacji i wprowadzić go do ostatniego pola, a następnie kliknąć na przycisk Aktywować) 
 
Informacja systemowa zgłasza Error 14.
Prawdopodobnie został użyty nieprawidłowy Klucz HW, w takiej sytuacji zaleca się:
  1. Usunąć plik lg_keys.dat z katalogu \data (zazwyczaj znajduje się w C:\Program Files\Lingea\Lexicon5\data). Teraz należy ponownie zainstalować słownik (Odinstalowanie nie jest wymagane)
  2. W razie konieczności, należy wyłączyć LUC (Lingea Update Center).
  3. Uruchomić plik Setup.exe i przeprowadzić zwykłą instalację.
  4. Następnie należy ponownie aktywować słownik. (Jak aktywować słownik - instrukcja)

 

 

Aktywacja

Po przeinstalowaniu słownika otrzymuję komunikat, że limit aktywacji został wyczerpany. 
W takiej sytuacji należy wysłać do naszego Centra aktywacji klucz produktu, a my wyzerujemy Państwa limit. 
 
Informacja o błędzie LUC: Klucz produktu jest nieważny.
W takim przypadku należy się upewnić, że:
A. został podany Klucz produktu, który jest wybrany w pierwszym oknie LUC.
B. wszystkie wprowadzone litery są zapisane wielkim pismem. 
C. zamiast zera "0" (na opakowaniu złożone z 2 łuków, jeden na górze, drugi na dole) nie zostało wprowadzone wielkie "O" (na opakowaniu złożone z 4 łuków, dwa na górze i dwa na dole) lub odwrotnie (zamiast "wielkiego O" zostało wprowadzone zero "0"). Na opakowaniach nowszych produktów zero "0" jest przekreślone.
D. zamiast cyfry "1" zostało wprowadzone "małe l" (el), ewentualnie "wielkie I" lub odwrotnie (zamiast "wielkiego I" została wprowadzona cyfra "1").
E. zamiast łącznika = krótkiego myślnika (znak "minus" na klawiaturze numerycznej) został wprowadzony inny dłuższy znak myślnika/wyliczenia (sytuacja taka może nastać np. w wyniku zapisania i edycji Klucza produktu w programie MS Word itp.).
F. za myślnikiem znajduje się szereg 6 cyfr lub wielkich liter.
G. przed lub za kluczem nie znajdują się jakieś zbędne puste znaki - przerwy, tabulatory itp.... (taka sytuacja może nastać podczas kopiowania i wklejania klucza z okna Centrum aktywacji do okna LUC). 
 

 

Informacja o błędzie LUC: Klucz aktywacji jest nieważny. Proszę się upewnić, czy były wprowadzone poprawne Klucze produktu i aktywacji. 
W tym celu należy się upewnić, że:
A. w przypadku, że klucz był przepisywany ręcznie, czy był przepisany poprawnie - zob. zalecenia powyżej punkty C, D oraz E. 
B. pole, któregoś z kluczy jest puste. W przypadku Klucza produktu należy go przepisać z opakowania lub skopiować z Centrum aktywacji. W celu wypełnienia pola Klucza rejestracji (zakładając, że pole Klucz produktu jest wypełnione) należy kliknąć na przycisk Wygenerować klucz rejestracji. 
C. podczas ponownej aktywacji wprowadzany jest właściwy Klucz aktywacji dla danego produktu (czyli, czy pasują do siebie Klucz produktu i Klucz aktywacji - zob. tabelka w Centrum aktywacji). 
D. podczas ponownej aktywacji większej ilości słowników na kilku stacjach roboczych wprowadzany jest ten sam Klucz produktu i aktywacji, który był użyty poprzednim razem (tzn. nie jest wprowadzany Klucz produktu lub aktywacji, który był już użyty na innej stacji roboczej). 
E. przed lub za kluczem nie znajdują się niepotrzebne puste znaki - przerwy, tabulatory itp.... (taka sytuacja może nastać podczas kopiowania i wklejania klucza z okna Centrum aktywacji do okna LUC). 
 

 

Informacja o błędzie LUC: Nieudało się zapisać informacji na temat aktywacji. Należy się upewnić, że użytkownik posiada prawo zapisu plików.
W takim przypadku, należy się upewnić, że:
A. użytkownik, który przeprowadza aktywację ma prawo zapisu w katalogu zawierającym klucze, najczęściej:  
C:\Program Files\Lingea\Lexicon5\data\
C:\Program Files\Lingea\EasyLex2\data\
w zależności od produktu, który się stara aktywować.
B. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w systemie OS Vista jako administrator, a pomimo to nie ma prawa zapisu, należy uruchomić LUC jako administrator:
  1. ukończyć pracę LUC - zob. wyżej.
  2. Otworzyć przeglądarkę katalogów, kliklnąć prawym klawiszem myszy na ikonę programu LUC, ta zazwyczaj znajduje się w:
  C:\Program Files\Common Files\Lingea Shared\luc.exe
   i wybrać Uruchomić jako administrator